„СофКарго“ ЕООД е консултантска фирма в областта на екологичното законодателство.
Ние можем да бъдем полезни в подпомагане и консултиране при подготовка и управление документи, ОВОС, разрешителни и последващи задължения в сферата на околната среда.
Нашата мисия е професионално, лично и екологосъобразно отношение при изпълнението на всички предлагани услуги.
Как можем да ви бъдем полезни:
1. Иновативни идеи за развитието на нашите клиенти
2. Цялостна подготовка на документи, необходими за издаване на разрешения в областта на околната среда
3. Своевременно информиране на клиентите ни относно измененията в нормативната уредба и изменения в конкретни задължения
4. Привеждане дейността на фирмата в съответствие с екологичното законодателство.
5. Организиране на семинари и обучения по актуални проблеми